Voyage Privé: luxe verblijf, hoogwaardige vakantie, privéverkoop op internet
Wettelijke informatie Wettelijke informatie

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN VOYAGE PRIVE

Het gebruik van de website www.voyage-prive.nl voor Nederland en elke ermee verbonden mobiele toepassing, de websites voyage-prive.be, .ch, .fr, .it, .es, .de, .at en .uk, en van elk ander middel dat toegang geeft tot Voyage Privé, zowel nu als in de toekomst (hierna samen ”de Website”) door zijn leden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder vermeld zijn. Door zich op de Website te registreren en ze te gebruiken erkennen de leden dat ze kennis hebben genomen van de huidige gebruiksvoorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever van de website: VPG - vereenvoudigde vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel te: 330 rue Pascal Duverger, 13090 Aix-en-Provence, Frankrijk, geregistreerd in het Handelsregister van Aix-en-Provence onder het nummer 479 345 043, intracommunautair BGW-nummer: FR 53 479 345 043, APE-nr.: 7911Z, ingeschreven in het Register van Reisorganisaties onder het nummer IM013100142.

Deze website wordt gehost door JAGUAR NETWORK, SAS met een kapitaal van € 6.400.000 geregistreerd in het Handelsregister van Marseille onder het nummer 439 099 656, met maatschappelijke zetel te 71 avenue André Roussin, BP 50067, 13321 Marseille Cedex 16, Frankrijk, et NERIM, SAS met een kapitaal van € 466.628,05, geregistreerd in het Handelsregister van Parijs onder het nummer B 424 564 532, met maatschappelijke zetel te 102, avenue du Président Kennedy 75016 Paris, Frankrijk.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Elke volledige of gedeeltelijke voorstelling, voor welk doel dan ook, van de inhoud van de Website (inclusief foto's, video's, teksten, logo's, ontwerp en constructie van de Website) is ten strengste verboden en vormt een inbreuk overeenkomstig de bepalingen van de Wet op het Intellectueel regelgevingen. VPG garandeert niet dat de Website vrij is van anomalieën, fouten of bugs, noch dat deze kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de Website onder onderbreking of defect kan functioneren, noch dat deze zonder uitzondering compatibel is met alle materialen. VPG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor defecten die te wijten zijn aan software van derden. VPG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en onrechtstreekse, te voorziene en onvoorziene schade zoals verlies van winsten of opbrengsten, verlies van gegevens, verlies van materiaal en kosten van herstel, recuperatie of reproductie als gevolg van het gebruik en/of de onmogelijkheid om de diensten en inhoud van de Website te gebruiken.

De Website kan hyperlinks aanbieden naar door derden gepubliceerde websites en verwijzingen of inhoud (met name klantrecensies) van andere websites bieden. Deze links, referenties en inhoud vormen geen goedkeuring of validatie van de inhoud door VPG; de laatste kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadeel die hieruit voortvloeit. Omdat VPG over geen enkele mogelijkheid tot controle of bewaking beschikt voor de sites waarnaar wordt verwezen of over de wijzigingen of updates ervan, brengt het aanbieden van hyperlinks geen enkele verplichting voor hen mee.